anders2

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa 10 000 är det idag endast 600 som överlever.

Hjärtstartare i kombination med HLR är det enda som kan rädda livet på den som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.

  • Digital/Fysisk utbildning YKB
  • Certifierad instruktör åt Sveriges Åkeriföretag
  • Våra kurser genomförs kl 8 -16:30 
  • Vid företagsförlagd YKB-utbildning kan företaget välja att starta annan tid, men undervisningstid ska vara 7 timmar plus raster.
  • Kontakta oss för mer information

Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015.
loading...
En Hjärtsäker Zon är ett område där det finns beredskap och rutiner för att kunna hantera ett hjärtstopp genom att snabbt larma 112, påbörja hjärt-lungräddning samt använda sig av en hjärtstartare inom 180 sekunder.

Vi följer SIS standard (SS 280000:2015) för att skapa en Hjärtsäker Zon hos ert företag.