anders2

15 milj. kr till forskning

Prins Daniel delar ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor till professor Jan Nilsson och docent Isabel Gonçalves från institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet i Malmö. Forskarna ska ta fram ett vaccin mot åderförfettning som ska minska risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, t.v.