anders2

Det behövs fler hjärtstartare...

I Stockholms län finns det ungefär 1 500 hjärtstartare. Det placerar länet på delad sista plats bland Sveriges län när det gäller antalet hjärtstartare per invånare. Hjärtstartare kan innebära skillnaden mellan liv och död för den som drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp och av dem överlever bara 500 personer. Varje person som plötsligt rycks ifrån oss är en tragedi, inte minst för vänner och familj................

Fler arbetsplatser borde därför skaffa hjärtstartare och utbilda personalen i hjärt-lungräddning.


Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat helt oväntat stannar. Man blir medvetslös och slutar andas. För att få igång ett hjärta som har stannat behövs hjärt-lungräddning och en hjärtstartare, så snart som möjligt. Med en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter, har den som drabbats 75 procents chans att överleva.

För att vi ska kunna rädda fler människor som drabbas av plötsligt hjärtstopp krävs det fler hjärtstartare i samhället och att fler människor lär sig hjärt-lungräddning. För varje sekund som går efter ett hjärtstopp minskar chansen att lyckas rädda någon.


Hjärtstartare kan användas utan några förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren. Genom att analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs.


Hjärt-Lungfonden har undersökt tillgången till hjärtstartare runt om i landet. I Stockholms län finns det cirka 1 500 hjärtstartare, vilket motsvarar 0,66 registrerade hjärtstartare per 1 000 invånare. Det placerar Stockholms län på delad sista plats bland Sveriges län. I riket som helhet finns det 0,92 hjärtstartare per 1 000 invånare.


Antalet registrerade hjärtstartare ökar och parallellt med det har antalet personer som överlever plötsligt hjärtstopp ökat från 200 till 500 per år sedan 2005. Tänk så många fler vi skulle kunna rädda med ännu fler hjärtstartare.


Hjärtstartare finns på många allmänna platser, men på våra arbetsplatser finns de alltför sällan. Dessutom saknas kunskaper i hjärt-lungräddning. Det vill vi ändra på. Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige ger sig nu ut på en landsomfattande turné för att öka kunskaperna om hjärtstartare och hjärt-lungräddning. Turnén besöker Stockholms län under Prins Daniels lopp, Lidingöloppet, Gilla jobbet-mässan och Stockholm Tunnel Run.

Vi vill uppmana fler företag och organisationer att installera hjärtstartare och utbilda sin personal i hjärt-lungräddning. Om fler arbetsplatser i Stockholms län hade en hjärtstartare skulle vi kunna rädda fler. Tillsammans räddar vi liv.

Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden