anders2

Brandskyddsutbildning

Vi har nu utökat vår verksamhet till att omfatta grundläggande brandskyddsutbildning.

Vi lär dig och dina kollegor att agera på ett säkert sätt om det skulle uppstå en brand i er närhet.

Genom en utbildning i brandskydd får du kunskap i att förebygga bränder och självförtroende att agera på ett lugnt och säkert sätt om det skulle uppstå en brand.

Vi utbildar företag på plats hos er eller i våra lokaler.