anders2

En hjärtsäker zon skapar trygghet

En hjärtsäker zon betyder att:

  • Det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112​
  • Det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
  • All personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
  • Behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter
  • Hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret

Genom att gå med i Hjärtsäkra Sverige får ni:

  • Utbildning enligt de nationella riktlinjerna
  • Kvalitetssäkrade hjärtstartare
  • Uppföljning av repetitionsutbildningar
  • Tydlig uppskyltning av era lokaler och hjärtstartaren
  • Hjälp med att registrera er startare i Sveriges hjärtstartarregister

Hjärtsäkra er arbetsplats med oss!