anders2
Instruktörer

utbildningar

Utbildning ger personalen kunskap att agera i akuta situationer, som kan rädda liv på både anställda och kunder.

Våra instruktörer är certifierade ambulanssjukvårdare och legitimerade sjuksköterskor med mångårig erfarenhet av ambulans- samt akut-sjukvård och kan därmed relatera till aktuella, verkliga händelser.

Detta ger er en utbildning av högsta kvalitét, av instruktörer som arbetar med dessa situationer dagligen.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket om Första hjälpen:

"Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället.
Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella."

 

Arbetsmiljöverket om Krisstöd:

"Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt."

material

Materialet som vi tillhandahåller vid utbildningar, har vi valt ut med stor omsorg och med lång erfarenhet inom sjukvården.

Hjärtstartaren vid använder oss av är en av världens mest sålda hjärtstartare och ingår i projektet Hjärtsäker zon tillsammans med Hjärt-Lungfonden.