anders2

Barnolycksfall


Lär dig ge livräddande
Första hjälpen till barn

Vi lär deltagarna att kunna behandla:
  • Främmande föremål i luftstrupen
  • Andningsstopp
  • Hjärtstopp (för barn)
  • Medvetslöshet
  • Att stoppa blödningar


Lär dig att

Undersöka, bedöma och åtgärda när ett barn är till synes livlöst. Utbildningen genomförs efter Svenska Hjärt-Lungfondens handlingsplan för Hjärt-lungräddning (barn).
 

I utbildningen ingår även

Information om övrig akut första hjälp samt orsaker och förebyggande åtgärder.
 

Kontakta oss


utbildningar

Barnolycksfall