anders2

Brandskydds
utbildning

Vi lär dig och dina kollegor att agera på ett säkert sätt om det skulle uppstå en brand i er närhet.

Genom en utbildning i brandskydd får du kunskap i att förebygga bränder och självförtroende att agera på ett lugnt och säkert sätt om det skulle uppstå en brand.
 

Kursen innehåll

 • SBA - Vad är det?
 • De vanligaste brandorsakerna
 • Människans beteende vid brand
 • Brandceller
 • Brandspridning
 • Vilket brandskydd har er arbetsplats?
 • Bränders förlopp och hur vi kan påverka branden
 • Varför är röken så farlig, vad är övertändning?
 • Hur kan vi förebygga bränder och vilka åtgärder gör vi vid brand?
 • Utrymningsproblematiken
 • Praktisk släckträning


 

Praktisk släckträning

 • Släcka öppen brand med brandsläckare
 • Släcka brand på övningsdocka

Kontakta oss


utbildningar

Brandskyddsutbildning

Hot och våld (konflikthantering)