anders2

Första Hjälpen


Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 1999:7
"Första hjälpen och krisstöd" ska det på varje arbetsplats finnas tillräckligt många som kan ge första hjälpen. Kunskaper och färdigheter i första hjälpen skall hållas aktuella.

Med utbildning i första hjälpen får man kunskap i hur man kan rädda liv och att man även kan hjälpa någon som skadat sig.

Livräddande första hjälpen innefattar t ex situationer där individen har kraftiga blödningar och behöver tryckförband och även andra situationer som luftvägsstopp och allvarliga sjukdomstillstånd som stroke eller hjärtstopp.

Första hjälpen ger dig även kunskap hur du ska agera vid andra olyckor som t ex mindre sår, brännskador, elskador, epillepsi, astma o.s.v.


Med Första hjälpen lär vi dig:

L = Livsfarligt läge

  • Skydda olycksplatsen
  • Larma / varna andra    
  • Hur och när man flytta en skadad


A = Andning

  • Skapa fria luftvägar
  • Att säkra fria luftvägar


B = Blödning

  • Stoppa eller minska blödning


C = Chock

  • Känna igen och behandla chocksymtom
  • Hur man organiserar och agerar vid nödsituationer.

I utbildningen Första hjälpen
ingår även:


Genomgång av Första hjälpen vid
brännskador,
samt de vanligaste sjukdomstillstånden, bl.a. epilepsi, diabetes, astma, stroke etc.

Kontakta oss


utbildningar

Första hjälpen