anders2

Första hjälpen
på väg

Teori varvad med praktik

I L-ABC första hjälpen på väg ingår
grundutbildning i L-ABC.
 
 • L = Livsfarligt läge
 • A = Andning
 • B = Blödning
 • C = Chock
I utbildningen ingår även
 • Att kunna överblicka en olycksplats 
 • Att larma och kunna kommunicera med SOS
 • Ökad kunskap om trafikolyckors uppkomst och ökad förståelse för förebyggande åtgärder
 
Prioritering
 • Organisation på olycksplats
 • Uttagning ur fordon (bil, buss)
 • Åtgärder vid bilbrand
 • Om ämnens egenskaper i farligt gods
 • Om krockkudde/mc-hjälm, skallskador samt rygg-/nackskador
 • Om luftvägsstopp

Kontakta oss


utbildningar

första hjälpen på väg