anders2

Hlr med

Hjärtstartare

Lär dig rädda liv med
hjärt-lungräddning och en hjärtstartare


Vi utbildar dig och ser till att du kan utföra hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare när det händer.

Plötsligt hjärtstopp är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.
En hjärtstartare borde vara lika självklar som en brandsläckare på varje arbetsplats. Kombinationen hjärt-lungräddning och användning av hjärtstartare kan vara avgörande för en medmänniskas överlevnad.

 

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa 10 000 är det idag endast 600 som överlever.

Hjärtstartare i kombination med HLR är det enda som kan rädda livet på den som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.

Tack vare fler hjärtstartare, utbildning i HLR och forskning så har överlevande från plötsligt hjärtstopp ökat från 300 till 500 personer på bara 4 år.

En hjärtstartare är en förhållandevis billig investering som kan rädda liv.
 

Gör din arbetsplats till en hjärtsäker zon.
Det är en livsviktig investering. Vi erbjuder kvalitetssäkrade hjärtstartare och utbildning i hjärt-lungräddning enligt de senaste riktlinjerna.

Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Lär dig rädda liv!

En hjärtstartare kan vem som helst använda efter utbildning. Inbyggda säkerhetsfunktioner gör att du inte kan skada någon.
Läs mer om vår hjärtstartare.

Utbildningen i HLR med hjärtstartare ger personalen ett ökat lugn i akuta situationer och kan rädda liv på både anställda och kunder.

 

I utbildningen ingår

 
Denna utbildning riktar sig i första hand till personalgrupper på företag, myndigheter,
kommuner, föreningar, organisationer m.fl.

utbildningar

Hlr med Hjärtstartare

Zoll AED Plus

Pris:
14 990 kr
Antal:

Kontakta oss


loading...