anders2

hot och våld
konflikthantering


I dagens samhälle kan man när som helst och var som helst bli utsatt för hot och våld.
På arbetsplatsen, på fritiden.

 

Vi lär kursdeltagarna att bete sig på bästa möjliga sätt för att bemöta och förebygga i uppkomna hotfulla situationer.

I utbildningen ingår
  • Säkerhet
  • Att ge kunskap att förebygga olika typer av konfrontationer
  • Att kunna läsa av kroppsspråk
  • Att kunna se varningssignaler
  • Att kunna konflikthantering
  • Att kunna förebyggande åtgärder
  • Att känna till rättigheter och skyldigheter
  • Att förstå vad nödhandling är
  • Att förstå psykisk chock
  • Att praktiskt träna på att ta sig ur olika grepp, fasthållning m.m

Kontakta oss


utbildningar

Hot och våld (konflikthantering)