anders2

krishantering


Vi utbildar personal så att de ska kunna hålla ett
bearbetande samtals-stöd på arbetsplatsen.

Utbildningen är på en och en halv dag
och skall ge deltagarna kännedom och förståelse
för olika krisreaktioner samt vilket behov av hjälp
och stöd som kan uppstå för de drabbade.
En väl fungerande beredskap hos företag och
organisationer kan minska personligt
lidande och förebygga både sjukdom och produktionsfall.

 

I utbildningen ingår
 
  • Vad är kris?
  • Krisens faser, krisförlopp och olika reaktionssätt
  • Stress och hur man undviker den
  • Faktorer som försvårar krisbearbetning
  • Övning i att lyssna
  • Övning i att hålla bearbetande samtalsstöd
  • Framtagande av krisplan

Kontakta oss


utbildningar

krishantering