anders2

YKB

Yrkesförarkompetens

Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens

  • Lagen innehåller bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis.
  • Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år.
  • Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. 
  • En fortbildning omfattar 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera.
  • Högst en delkurs på 7 timmar kan ske som distansutbildning.
  • Sammanlagt får en fortbildning innehålla högst 12 timmar distansutbildning

Tillfälligt undantag

Transportstyrelsen

Den 4 juni 2020 trädde en ny förordning i kraft som innebär att giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som går ut mellan den 1 februari 2020 och den 31 augusti 2020, kommer att förlängas med sju månader.

utbildningar

Yrkeskompetensbevis - ykb

Kontakta oss